Preko ove stranice možete pogledati snimljeni video materijal predavanja: “Kako da odaberete onlajn projekat za vas?, 2016”:

Predavanje “Kako da odaberete onlajn projekat za vas?” obrađuje temu odabira oblasti za kreiranje onlajn projekata u privredi i u edukaciji.

Najnovija predavanja