Paketi usluga video servisa

Servis video predavanja omogućuje sistemski uvid u aktuelne probleme i njihova rešenja iz svih oblasti poslovne primene interneta:

  • Uspostavljanje i unapređenje e-poslovanja
  • Internet promocija (Marketing i PR)
  • Elektronska trgovina
  • Onlajn prodaja
  • Pokretanje onlajn biznisa (Startup)
  • Upotreba savremenih tehnologija u poslovanju

Da bismo uspeli da idemo u korak sa današnjim vremenom, potrebno je da donosimo poslovne odluke u skladu sa razlozima ZAŠTO bi nešto trebali da menjamo u našem poslovanju, i nakon toga da se fokusiramo na to ŠTA treba da menjamo i KAKO to da uradimo.