Uslovi korišćenja servisa Predavanja.draganvaragic.com

Korišćenjem veb sajta Predavanja.draganvaragic.com u besplatnoj i komercijalnoj formi saglasni ste sa uslovima iz dokumenta “Uslovi korišćenja servisa Predavanja.draganvaragic.com”. Servis Predavanja.draganvaragic.com u mogućnosti je da promeni uslove korišćenja servisa bez prethodne najave, a poslednji datum izmene ovog dokumenta nalazi se na dnu ove stranice.

1. Besplatno korišćenje servisa

U sklopu pomenutog servisa omogućeno je besplatno korišćenje predavanja koja su jasno označena kao besplatna i kojima se može pristupiti preko kategorije sajta “Besplatna predavanja”. Uslovi  korišćenja za ova predavanja istovetni su uslovima korišćenja besplatnih servisa na kojima se fizički nalaze ova predavanja, kao i uslovima korišćenja Creative Commons – Autorstvo, koji su navedeni na svim stranicama ovog veb sajta. Sve javno dostupne veb stranice mogu se slobodno deliti putem svih dostupnih sistema onlajn komunikacije.

Opisi svih besplatnih i kompercijalnih predavanja su javno dostupni, a besplatno korišćenje obuhvata i primanje javne email liste ovog ovog servisa, koja je dodatno definisana Politikom privatnosti.

2. Komercijalno korišćenje servisa

Kupovinom jednog ili više komercijalnih predavanja, ili kupovinom nekog od paketa komercijalnih predavanja, omogućen vam je pristup zaštićenom delu servisa Predavanja.draganvaragic.com, gde se nalazi posebna veb stranica sa komercijalnim predavanjem/komercijalnim predavanjima. Komercijalna predavanja su zaštićena na osnovu Zakona o autorskim i srodnim pravima.

Dodatne usluge pri kupovini paketa video predavanja definisane su na veb stranici “Paketi usluga“. Unos podataka pri registraciji za komercijalni servis definisan je Politikom privatnosti.

Komercjalno korišćenje servisa ograničeno je na godinu dana, i omogućen je nastavak korišćenja servisa po prethodno definisanim komercijalnim uslovima za pojedinačna predavanja i pakete usluga servisa.

Preko veb stranice “Prodavnica” dostupne su informacije o svim postojećim besplatnim i komercijalnim predavanjima, koja se dodavaju tokom godine. Korinik pretplaćen na godišnju pretplatnu, ima mogućnost pristupa svim predavanjima koja se u međuvremenu objave na servisu i dostupna su preko pomenute stranice, ili preko korisničkog naloga klijenta. Korisnik se dodatno putem e-maila obaveštava o postavljanju novog predavanja u servis, bez obzira da li se radi o besplatnom ili komercijalnom predavanju.

3. Plaćanje servisa

Servis Predavanja.draganvaragic.com funkcioniše po principu naplate unapred za kupovinu pojedinačnih prethodno snimljenih video predavanja, kao i video predavanja u sklopu paketa usluga. Opis usluga u sklopu paketa opisan je na ovoj stranici. Kupovinom paketa ostvaruju se određeni popusti na ponuđene usluke koji su opisani na pomenutoj stranici.

Uplata za pretplatnički servis može se ostvariti preko e-bankinga, klasične fakture ili putem plaćanja u pošti, na osnovu podataka:

Biznis Internet
Adresa: Gogoljeva 36, Novi Sad
PIB: 107325819
Matični broj: 62663707
Račun/banka: 170-50009839000-58, Unikredit banka, Beograd

Omogućena godišnja pretplata na pakete usluga se ne produžava automatski, već se korisnik posebno kontaktira u slučaju njegove/njene  želje da produži korišćenje servisa.