Politika privatnosti

Unešeni lični podaci, uključujući i e-mail adrese u sklopu servisa Predavanja.draganvaragic.com ne ustupaju se trećim licima ni pod kojim uslovima.

Pristupom korisnika na servis Predavanja.draganvaragic.com njegove putanje kroz Web sajt su poznate vlasnicima online servisa, i one se zbirno prikazuju trećim licima (pojedinačne putanje korisnika se ne ustupaju trećim licima).

Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) nećemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama.