O video servisu

Video servis Predavanja.draganvaragic.com omogućuje pregled besplatnih i komercijalnih predavanja u kojima Dragan Varagić samostalno i sa svojim gostima obrađuje različite teme iz oblasti poslovne primene interneta.

dragan varagic proceniweb2014Dragan Varagić je u edukaciji od 1991. g., a od 1998. g. se bavi edukacijom iz oblasti poslovne primene interneta. Od 2004. g. je u konsalting poslu iz oblasti poslovne primene interneta koji se većinski svodi na edukaciju u kompanijama o svim aspektima e-poslovanja – od uspostavljanja onlajn posla, preko njegove izgradnje, razvoja, promocije, unapređenja prodaje… Kvalitet ponuđene edukacije na ovom servisu može se proveriti na samom blogu, ali i putem dostupnih besplatnih predavanja na ovom servisu, ali i preko YouTube-a.

Živimo u vreme velikih promena koje su uslovljene ogromnim tehnološkim razvojem u prethodnih 20 i više godina. Za uspešno poslovanje danas i u narednim godinama potrebno je puno znanja i volje za razumevanje i iskorišćenje konstantnih promena koje će se u narednom periodu samo ubrzavati.

Servis Predavanja.draganvaragic.com upravo služi tome da odgovori na aktuelne izazove iz svih oblasti e-poslovanja – na razumljiv i u praksi primenljiv način.

Dragan Varagić je u edukaciji od 1991. g. i do 1997. g. obučavao je iz oblasti praktične primene kompjutera. Od 1998. g. drži predavanja, seminare i obuke iz oblasti poslovne primene interneta. Od 2003. g. predaje u formalnom sistemu edukacije, a paralelno s tim u sklopu svog konsalting posla iz oblasti poslovne primene interneta održao je do sada preko 200 različitih edukacija u velikom broju domaćih i inostranih kompanija.

Video servis Predavanja.draganvaragic.com godišnje ima 20 i više snimljenih komercijalnih praktičnih predavanja na teme e-poslovanja, e-prodaje, e-trgovine, e-promocije, primene informacionih tehnologija na internetu, itd. Cilj ovih predavanja je da se na sistemski način predstavi i objasni primena akuelnih strategija i taktika koje omogućuju unapređenje onlajn poslovanja. Različiti kursevi i obuke u kojima se detaljno objašnjava kako se koriste pojedine tehnike i taktike za sada nisu predviđeni u sklopu ovog servisa.

Cilj ovog servisa su objašnjenja koja daju odgovor na pitanja zašto nešto treba ili ne treba raditi (strateško usvajanje sistemskih znanja), a kako se rade određene tehnike i taktike ostavljam drugima da objašnjavaju… Mišljenja sam da je danas mnogo veća potreba za razumevanjem zašto bismo nešto trebali da radimo ili neradimo, i čemu to služi – u kontekstu onlajn poslovne primene za određenu kompaniju.

Servis je osmišljen tako da ako vas interesuju različiti segmenti poslovne primene interneta, bez obzira da li ste početnik ili profesionalac u nekom segmentu e-poslovanja, bilo bi dobro da odaberete jedan od paketa usluga video servisa koji vam omogućuje da pratite sva predavanja koja se ovde objavljuju. To vam potrebno da bi ste razumeli na koji način razmišljaju različite osobe koje su u poslu kreiranja i unapređenja onlajn nastupa.