Preko ove stranice možete pogledati snimljeni video materijal predavanja: “Influence marketing i Native Advertising – AllWeb Conference, Skopje, Macedonia 2013”:

Influence marketing i Native Advertising – AllWeb Conference, Skopje, Macedonia 2013 obrađuje temu upravljanja komunikacijom u kontekstu komunikacije sa uticajnim korisnicima interneta (društvenih mreža), i u tom kontekstu postavka oglašavanja koje je interesantno/korisno i deli se preko ovih uticajnih korisnika.

Najnovija predavanja