Specijalna ponuda knjiga i video predavanja

Preko ove stranice možete pregledati i poručiti izdvojene aktuelne knjige i video seminare koji se nalaze u posebnim paketima ponude sa popustom, ili je to posebna ponuda knjiga i predavanja. Video seminari dodatno pomažu razumevanje tematike u knjigama i omogućuju objašnjenja sa mnoštvom primera iz prakse.