Preko ove stranice možete pogledati snimljeni video materijal predavanja: “Kako imati poslovne koristi od Veba? – Konferencija Webiz 2013”:

Kako imati poslovne koristi od Veba? – Webiz 2013 obrađuje temu aktuelnih dešavanja na vebu posle 2012. g. i objašnjava potrebu da se shvati koji su to važne osnovne postavke savremenog onlajn nastupa potrebnih za uspeh u e-poslovanju.

Najnovija predavanja