Preko ove stranice možete pogledati snimljeni video materijal predavanja: “Saveti za zaradu od bloga – PR/Marketing perspektiva – Webiz 2014”:

Saveti za zaradu od bloga – PR/Marketing perspektiva – Webiz 2014 obrađuje temu načina postavljanja prema osnovnim pitanjima onlajn advertajzinga koji direktno utiču na zaradu od bloga i ostalih vrsta onlajn medija.

Najnovija predavanja